Utleie ved Fitjar Kultur og Idrettsbygg

Se liste under for utleietilbud:

  • Kultursal
  • Idrettshall
  • Foaje
  • Kjøkken
  • Seniorsenter
  • Klasserom
  • Møterom

Her kan det holdes arrangement fra 2 til 1000 personer! Velkommen til Bygda si storstove.

Vennligst se vedlegg for priser:

Utleigesatser Kultursal og Idrettshall 2017